قالب ال شکل

مدل:

کمپانی: پویا ابزار آزما

توضیح مختصر:

قالب بافت L شکل
• برای امبدینگ بافت و تهیه بلوک بافت پارافینی
• از جنس برنج یا آلومینیوم
• ضخامت و ارتفاع مناسب ورق پروفیل استفاده شده

 


توضیحات بیشتر

قالب L شکل
از قالب های بافت فلزی برای بلوکه کردن بافت (امبدینگ بافت) در پارافین استفاده می شود. این قالب های بافت از جنس برنج یا آلومینیوم ساخته شده اند و لذا قابل استفاده مجدد می باشند. گوشه های داخلی گرد شده این قالب ها، باعث سهولت در جدا شدن بافت بلوکه شده پارافینی می شود.

• برای قالب گیری بافت در پارافین و تهیه بلوک بافت پارافینی
• ساخته شده از جنس برنج یا آلومینیوم
• ضخامت و ارتفاع مناسب ورق پروفیل استفاده شده برای تولید

 
محصولات مرتبط