اخبار و اطلاعیه ها

حذف بخارات فرمالین از محیط آزمایشگاه پاتولوژی

دستگاه تیشو پروسسور اتوماتیک دارای هود به منظور ان بیشتر..

لوازم و تجهیزات پاتولوژی آماده تحویل فوری

پویا ابزار آزما تولید کننده و نماینده انحصاری کمپا بیشتر..

تیغ میکروتوم فدر ژاپن

از مدل های مختلف تیغ های میکروتوم فدر ژاپن برای ته بیشتر..

دستگاه رنگ آمیزی بافت اتوماتیک

پویا ابزار آزما به منظور سهولت استفاده آزمایشگاه ه بیشتر..

میکروتوم آماده تحویل فوری

میکروتوم مدل CUTX100 پویا ابزار آزما دستگاهی است ک بیشتر..

دستگاه توزیع کننده پارافین

کاربرد دستگاه پارافین توزیع کننده مدل PD100 برای آ بیشتر..

کنگره پاتولوژی 1398

بیست و یکمین همایش سالانه و چهارمین همایش بین المل بیشتر..

اولین کنگره مجازی انجمن علمی آسیب شناسی ایران

اولین کنگره آنلاین انجمن علمی آسیب شناسی ایران در بیشتر..

بیست و پنجمین کنگره پاتولوژی

بیست و پنجمین همایش بین‌ المللی آسیب‌ شن بیشتر..