رنگ آمیزی بافت در پاتولوژی

مرحله رنگ آمیزی بافت در پاتولوژی

این مرحله شامل دو نوع روش رنگ آمیزی روتین و اختصاصی است. روش روتین رنگ آمیزی عبارت است از روش هماتوکسیلین ائوزین، که با این روش هسته سلول رنگ بنفش و سیتوپلاسم رنگ صورتی به خود می گیرد. روش اختصاصی به این صورت است که هر جزء سلول رنگ خاصی به خود می گیرد که شامل رنگ آمیزی برش های انجمادی، رنگ آمیزی بافت های همبندی، رنگ آمیزی نمونه های دستگاه عصبی، رنگ آمیزی برخی مواد سیتوپلاسمیک، رنگ آمیزی برخی آنزیم ها، رنگ آمیزی بعضی میکروارگانیسم ها و رنگ آمیزی سیتولوژیک است. چند مورد از مهمترین رنگ آمیزی های اختصاصی عبارتند از:

 • رنگ آمیزی PAS: جهت بررسی بافت گلیکوژن
 • رنگ آمیزی تری کلروم: جهت بررسی بافت کلاژن
 • رنگ آمیزی رتیکولین: جهت بررسی ساختار بافت
 •  رنگ آمیزی زیل نلسون: جهت بررسی مایکو باکتریوم
 •  رنگ آمیزی آهن: جهت بررسی آهن
 •  رنگ آمیزی کریستال ویوله: جهت بررسی هلیکو باکتر

محلول های مورد استفاده در روش رنگ آمیزی روتین هماتوکسیلین ائوزین عبارتند از: اتانول، گزیلول، رنگ هماتوکسیلین، رنگ ائوزین، اسید کلریدریک، کربنات لیتیوم، آب مقطر، اسید استیک

توجه:

به رنگ هماتوکسیلین قبل از مصرف به ازای هر 100 سی سی رنگ، باید 0/5 سی سی اسید استیک اضافه شود.

توجه:

قبل از رنگ آمیزی لام های برش داده شده را به مدت 15 الی 20 دقیقه در فور با دمای 120 درجه سانتیگراد قرار دهید تا کاملاً به لام بچسبد.

 • روش کار رنگ آمیزی روتین هماتوکسیلین ائوزین:
 1. گزیلول خالص: 1 الی 2 دقیقه
 2. گزیلول خالص: 1 الی 2 دقیقه
 3. گزیلول خالص: 1 الی 2 دقیقه
 4. اتانول (96%): 2 الی 2 دقیقه
 5. اتانول (80%): 2 الی 2 دقیقه
 6. اتانول (70%): 5 دقیقه

         شستشو با آب مقطر (دمای حدود 36 درجه سانتیگراد)

 1. رنگ هماتوکسیلین: 5 الی 10 دقیقه، قرمز

          شستشو با آب مقطر

 1. اسید الکل 1% (الکل 70% را تهیه و به ازای هر 100 سی سی  الکل، 1 سی سی اسید کلریک غلیظ می ریزیم)
 2. کربنات لیتیوم 1% اشباع: چند بار غوطه ور کردن (به ازای هر 100 سی سی آب مقطر یک گرم پودر کربنات لیتیوم، آبی)
 3. رنگ ائوزین: 4 الی 6 دقیقه (به ازای هر 100 سی سی آب مقطر 1 گرم پودر ائوزین)

          شستشو با آب مقطر

 1. الکل ۷۰%: 1 الی 2 دقیقه
 2. الکل ۸۰%: 1 الی 2 دقیقه
 3. الکل ۹۶%: 1 الی 2 دقیقه
 4. الکل ۹۶%: 1 الی 2 دقیقه
 5. مخلوط الکل و گزیلول: 2 الی 3 دقیقه (1 حجم الکل 96% و ۳ حجم گزیلول)
 6. گزیلول خالص: 1 الی 2 دقیقه
 7. گزیلول خالص: 1 الی 2 دقیقه
 8. گزیلول خالص: 1 الی 2 دقیقه

 

رنگ آمیزی بافت

تصویر 1- نمونه ای از بافت کلیه رنگ آمیزی شده توسط روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین

توجه:

به وسیله روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین می توان هسته سلول ها که به رنگ آبی درآمده اند، مورفولوژی و مکان آن ها را به خوبی نمایش داد.

staining

تصویر 2- آشکار سازی هسته سلول ها و مکان و مورفولوژی سلول ها با استفاده از روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین

هم چنین می توان تراکم سلول ها در ناحیه ای خاص و سلول های تقسیم یافته را نیز به وسیله رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین به خوبی زیر میکروسکوپ مشاهده نمود.

رنگ آمیزی- بافت

تصویر 3- تشخیص سلول های تقسیم یافته و تراکم سلول ها با استفاده از روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین

با این روش می توان اندازه سلول ها و سایر ساختارهای سلول را نیز بدست آورد به این صورت که چون همه بافت ها دارای رگ های خونی هستند با مقایسه اندازه سلول ها با سلول های گلبول قرمز می توان تخمینی از اندازه سلول ها ارائه نمود.

تصویر 4- تخمین اندازه سلول ها با روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین


اطلاعات تماس


شماره تماس: 88327730-021

شماره موبایل: 09125373278

شماره فکس: 88494266-021

ایمیل: sales@Labset.ir

ادرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان نفت شمالی (خیابان دکتر مصدق شمالی)، کوچه هشتم (بامیان)، پویا ابزار آزما