فیکس بافت در پاتولوژی

فیکساسیون یا فیکس بافت در پاتولوژی

بافت ها قبل از مرحله پروسس توسط دستگاه تیشو پروسسور باید توسط فرمالین فیکس گردند تا از فعالیت آنزیم های مخرب بافت جلوگیری شود. ثبت یا فیکساسیون بافت به عملی گفته می شود که باعث کشتن ناگهانی و یا همزمان سلول های یک بافت شده به طوریکه حتی الامکان شکل و ترکیب سلول ها نسبت به زمان حیات تغییر نکند. نمونه های بیوپسی حداقل باید به مدت 24 ساعت داخل فرمالین 10% بمانند. خواص فرمالین بسیار مهم است، بافت باید به طور کاملاً باز داخل فرمالین قرار گیرد که نفوذ به طور کامل انجام شود.

توجه:

فرمالین 10%: به محلول فرمالدئید تجاری که 37% در آب است فرمالین می گویند و ما آن را فرمالین خالص در نظر می گیریم. برای رقیق کردن به ازای یک حجم فرمالین 9 حجم آب به آن اضافه می کنیم تا فرمالین 10% برای فیکس کردن نمونه ها بدست آید.

توجه:

در صورت کوچک بودن قطعات بافت و عدم فیکساسیون کامل آن ها، به علت اینکه الکل تا حدی خاصیت فیکس کردن دارد استثنائاً می توان آنها را وارد پروسه کرد.

توجه:

بافت های بزرگ باید به قطعات کوچکتر قطعه قطعه شده و بین آنها پنبه قرار گیرد تا فرمالین از طریق پنبه به داخل بافت نفوذ کند.

توجه:

بافت رحم باید 3 الی 4 روز داخل فرمالین 10% بماند.


اطلاعات تماس


شماره تماس: 88327730-021

شماره موبایل: 09125373278

شماره فکس: 88494266-021

ایمیل: sales@Labset.ir

ادرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان نفت شمالی (خیابان دکتر مصدق شمالی)، کوچه هشتم (بامیان)، پویا ابزار آزما