بیوپسی مایع یا لیکوئید بیوپسی

بیوپسی مایع یا لیکوئید بیوپسی چیست؟

بیوپسی مایع یا نمونه برداری مایع یک روش غیرتهاجمی برای پزشکان به منظور شناسایی نشانگرهای زیستی مربوط به بیماران است.

این روش نمونه برداری جهت راهنمایی و ادامه تصمیمات درمانی استفاده می‌ شود.

به عنوان مثال برخی از بیماران مبتلا به سرطان ریه کاندیداهای خوبی برای نمونه برداری از بافت نیستند. زیرا این یک روش تهاجمی است که ممکن است برای بیمارن خطر داشته باشد.

آزمایش نمونه برداری مایع سلول‌ های سرطانی یا DNA بدون سلول (cfDNA) توموری را که در خون در گردش است جستجو می کند.

گرفتن نمونه خون از بیمار مشکوک به سرطان در مقایسه با نمونه برداری از بافت سنتی بیوپسی معمول روش کمتر تهاجمی به حساب می‌آید.


فرآیند انجام آزمایش بیوپسی مایع چگونه انجام می‌ شود؟

 • بیمار سرطانی به پزشک مراجعه می کند
 • پزشک در مورد گزینه‌ های آزمایش مولکولی فکر می کند: بیوپسی از بافت یا بیوپسی خون
 • اگر بیمار سرطانی برای نمونه برداری از بافت واجد شرایط نباشد، آزمایش خون انجام می‌ شود
 • بیمار برای گرفتن خون آماده می‌ شود
 • نمونه برای جداسازی پلاسما به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال می‌ شود
 • در آزمایشگاه DNA از پلاسما استخراج می‌ شود
 • DNA آماده و گزارش تهیه می‌ شود
 • مدیر آزمایشگاه گزارش را از نظر کیفیت و صحت آن بطور دقیق بررسی می‌ کند
 • گزارش برای تعیین مرحله بعدی به پزشک ارسال می‌ شود
 • پزشک در خصوص انجام مراحل بعدی با بیمار مذاکره می‌ کند

مزایای بیوپسی مایع

 • در سرطان ریه سلول‌ های کوچک بررسی می‌ شود
 • نتیجه بیوپسی مایع می‌ تواند در طی ۱ روز به پزشکان و بیماران آنها نتیجه دهد.
 • بیوپسی مایع می‌ تواند به غلبه بر عوارض بیوپسی ریه کمک کند و به عنوان یک تشخیص همراه در مدیریت سرطان نقش زیادی دارد.
 • مدیریت بیماری
 • تشخیص مقاومت بیماری
 • تصمیمات درمانی
 • نظارت بر درمان
 • تشخیص پیشرفت بیماری

امکانات امروزه بیوپسی مایع

 • جهش ها را شناسایی کنید
 • تصمیمات درمانی (به عنوان مثال NSCLC)
 • پاسخ به درمان (به عنوان مثال EGFR)

امکانات آینده بیوپسی مایع

 • تصمیمات درمانی برای بسیاری از سرطان ها
 • نظارت برای عود
 • غربالگری برای تشخیص به موقع

 


اطلاعات تماس


شماره تماس: 88327730-021

شماره موبایل: 09125373278

شماره فکس: 88494266-021

ایمیل: sales@Labset.ir

ادرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان نفت شمالی (خیابان دکتر مصدق شمالی)، کوچه هشتم (بامیان)، پویا ابزار آزما