پاتولوژی پوست یا درما پاتولوژی

پاتولوژی پوست یا درما پاتولوژی

پاتولوژی پوست یا درما پاتولوژی (Dermatopathology) یکی از تخصص‌ های پاتولوژی است که به مطالعه و توصیف تغییرات ساختاری و ترکیبی در بیماری پوستی می‌ پردازد.

پاتولوژی، مطالعه بیماری ها است. این مطالعه شامل بررسی علل، روند پیشرفت و عوارض ناشی از بیماری است.

پاتولوژی آناتومیک یا آسیب شناسی بافتی، به مطالعه تغییرات ساختاری و ترکیبی مربوط به اندام ها و بافت ها در نتیجه بیماری گفته می شود.

پاتولوژیست، پزشکی آموزش دیده در زمینه پاتولوژی آناتومیک است که نمونه های پاتولوژیک را بررسی، توصیف و تفسیر می کند تا به یک یافته یا تشخیص خاص برسد.

از نظر عملی، پاتولوژی پوستی شامل بررسی میکروسکوپی، توصیف و تفسیر نمونه های نمونه برداری شده از پوست است.

این کار معمولاً توسط یک پاتولوژیست عمومی (که ممکن است آموزش خاصی در زمینه پاتولوژی پوست نداشته باشد) یا توسط یک متخصص پوست انجام شود. (متخصصان پوست اغلب در زمینه پوست بالینی آموزش می بینند).

تفسیر نمونه های پوستی می تواند پیچیده و دشوار باشد، زیرا بسیاری از بیماری های مختلف التهابی پوستی از همان روند یا الگوی التهابی اساسی مشترک برخوردارند. تشخیص نهایی نیاز به ورودی بالینی و همبستگی بالینی پاتولوژیک دارد.

چگونه نمونه های بیوپسی پوست بررسی می شود؟

نمونه های بیوپسی پوست پردازش و سپس با هماتوکسیلین و ائوزین (H & E) رنگ آمیزی می شوند. ائوزین ماهیت اسیدی دارد و به ساختارهای اساسی / قلیایی / اسیدوفیل قرمز / صورتی رنگ می زند.

هماتوکسیلین قلیایی است و به ساختارهای اسیدی / بازوفیل (به عنوان مثال اسید دئوکسینوکلئیک، اسید ریبونوکلئیک در هسته سلول) آبی رنگ می زند.

بسته به الگوی درماتوپاتولوژیک مشاهده شده و یا ویژگی های بالینی، ممکن است از لکه های ویژه ای برای شناسایی عوامل ایجاد کننده بیماری (به عنوان مثال باکتری یا قارچ)، مواد خاصی که در پوست رسوب کرده اند (به عنوان مثال آمیلوئید، آهن یا ملانین) یا مارکرهای خاص برای ایجاد منشا، ماهیت و توزیع سلول ها را در نمونه مورد بررسی شناسایی کنید.

نمونه با مشاهده ساختار اپیدرم، درم، زیر جلدی، فاشیا و ساختارهای زیرین به طور سیستماتیک بررسی می شوند. بر اساس یافته ها، پاتولوژیست ممکن است با یک تشخیص قطعی روبرو شود، یا توضیحاتی را ذکر کند و یک تشخیص افتراقی ایجاد کند.

ادغام اطلاعات بالینی همراه با یافته های پاتولوژیک تشخیص نهایی را ایجاد می کند.

نمونه بیماری پوستی و پاتولوژی پوست

خطاهای احتمالی در تشخیص پاتولوژی پوست

 • نمونه برداری از ضایعه ممکن است از اشتباه انجام شده باشد.
 • نمونه برداری ممکن است حاوی مواد تشخیصی نباشد.
 • نمونه برداری ممکن است تکه تکه یا خرد شود.
 • ممکن است خطاهای پردازشی وجود داشته باشد.
 • تشخیص نادرست ممکن است به دلیل کمبود اطلاعات در فرم درخواست ایجاد شود.
 • با وجود بیماری بالینی کاملاً واضح، نمونه زیر میکروسکوپ طبیعی به نظر می رسد.
 • اگر ضایعه خیلی زود پیشرفت کند، ممکن است تغییرات خیلی ظریف باشد و نتوان آن را تشخیص داد.
 • تغییرات ثانویه پاتولوژی اولیه را پنهان می کند. این ها شامل دفع، زخم، التیام، عفونت، نکروز و فیبروز است.
 • قسمت نازک مورد بررسی پاتولوژیست ممکن است هیچ بخشی از ضایعه موجود در قسمت دیگری از نمونه اصلی را نداشته باشد. در این حالت، نمونه بیوپسی کوچکتر ممکن است منجر به تشخیص شود.
 • نفوذ سلولی متراکم ممکن است وجود ویژگی پاتولوژیک دیگری را پنهان کرده و از شناسایی آن جلوگیری کند.
 • ممکن است دو بیماری پوستی کاملاً متفاوت در زیر میکروسکوپ به نظر برسد.


اطلاعات تماس


شماره تماس: 88327730-021

شماره موبایل: 09125373278

شماره فکس: 88494266-021

ایمیل: sales@Labset.ir

ادرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان نفت شمالی (خیابان دکتر مصدق شمالی)، کوچه هشتم (بامیان)، پویا ابزار آزما