مروری بر روش رنگ آمیزی اسید فاست

رنگ آمیزی اسید فاست
رنگ آمیزی اسید فاست، رنگ آمیزی مختص باکتری های مقاوم به رنگ است. در ابتدا یک گسترش از باکتری روی لام تهیه کنید. پس از طی کردن مراحل تثبیت با حرارت، سطح لام را با رنگ کربول فوشین آغشته کنید. لام را حرارت دهید تا رنگ تبخیر شود (شعله را وارونه کنید و از روی رنگ به طور مکرر عبور دهید). با شروع تبخیر رنگ از روی لام دوباره شعله را از روی رنگ عبور دهید و بعد آن را دور کنید و اجازه ندهید رنگ بجوشد یا گستره خشک شود. به موازات تبخیر رنگ از روی لام، کربول فوشین بیشتری به آن اضافه کنید. این عمل باید 5 دقیقه ادامه یابد. ابتدا لام را سرد کنید بعد شستشو دهید تا نشکند. لام را کج کنید تا رنگ اضافه خارج شود و بعد آن را بشویید. سطح لام را با اسید - الکل (ماده رنگبر در این رنگ آمیزی HCL 3% در اتانول 95% است که این اسید الکل یک رنگبر بسیار قوی است.) آغشته کنید، بگذارید 15 تا 30 ثانیه بماند. لام را با زاویه 45 درجه نگهدارید و محلول رنگبر را قطره قطره بر روی آن بریزید. اگر خروج رنگ قرمز با محلول رنگبر ادامه یافت دوباره لام را با اسید الکل آغشته کنید. زمانی که دیگر رنگ قرمز خارج نشد، مرحله بعدی را انجام دهید . معمولاً رنگبری کامل مایکوباکتریوم مشکل است .لام را شستشو دهید . سطح لام را با آبی متیلن لوفلر (رنگ ثانویه) آغشته کنید و بگذارید 1 دقیقه بماند.رنگ را خالی کرده و لام را بشوئید. لام را با کاغذ خشک کن به آرامی خشک کنید یا بگذارید در حالت زاویه دار در مجاورت هوا خشک شود. گسترش را میکروسکوپ و روغن سدر بررسی کنید.

طرز تهیه رنگ ها و محلول ها :
کربول فوشین
فوشین بازی                  0/3 گرم
اتانول 95%                  10 سی سی
فنل متبلور                     5 گرم
آب مقطر                      95 سی سی
فوشین را در اتانول حل کنید، در ظرف دیگر بلورهای فنل را در آب حل کنید بعد دو محلول را با هم کاملا مخلوط کنید.

رنگبر اسید – الکل
اسید کلریدریک 37%            3 سی سی
اتانول 95%                      97 سی سی
اسید را به اتانول اضافه کرده و خوب مخلوط کنید.

آبی متیلن لوفلر
آبی متیلن                       0/3 گرم
اتانول 95%                   30 سی سی
آب مقطر                       100 سی سی
ابتدا آبی متیلن را در اتانول حل کنید. بعد آب مقطر را اضافه کرده و خوب مخلوط کنید. در پایان محلول را با استفاده از کاغذ صافی و قیف صاف کنید.

 


اطلاعات تماس


شماره تماس: 88327730-021

شماره موبایل: 09125373278

شماره فکس: 88494266-021

ایمیل: sales@Labset.ir

ادرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان نفت شمالی (خیابان دکتر مصدق شمالی)، کوچه هشتم (بامیان)، پویا ابزار آزما